Hayat Kredi Sigortası

Hayat Kredi Sigortası Esasları ve Uygulaması

Konu ve Amaç

Sigortanın konu ve amacı gerçek şahıslara açılan (Kollektif Şirketler ve şahıs firmaları dahil) her çeşit kredilerde krediyi alan müşterinin (intihar hariç) eceliyle veya kaza sonucu vefat etmesi halinde, borcun varislere ve kefillere yansıtılmadan veya varsa ipoteğine gidilmeden ZİRVE SİGORTA LTD. tarafından krediyi veren kuruluşa ödenmesini sağlamaktır. Böylece hiçbir kişi veya kuruluşa başvurmadan vefat edenin kredi borcu derhal ödenmiş olacaktır. Ancak, SBF (Sağlık Beyan Formu)’de yanlış bilgi verilirse sigorta poliçesi geçersiz sayılacaktır.

Kapsamı

Bu sigorta, teminat mektubu dâhil, tesis, işletme kooperatif, otomobil, mesken, halk kredileri kullanan 18 – 75 yaşları arasındaki gerçek şahıslara uygulanabilecektir.

Sigorta Bedeli (Teminatı)

Sigorta bedeli, açılan kredi miktarı+faiz kadarıdır. Kredi miktarı ve faiz toplamının sigorta poliçesinde yazılı bedeli aşan kısmı sigorta şirketinin sorumluluğunda değildir. Sigorta şirketinin sorumluluğu poliçede yazılı bedel kadardır.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi bir yıldır. Bir yıldan daha uzun vadeli kredilerde her yıl borç bakiyesine göre yeni poliçe tanzim edilecektir.

Sigorta Menfaatları

Sigorta krediyi veren kuruluşun menfaatine akdedilecektir. Bu amaçla Hayat Kredi Sigortası Soru Formunda menfaattar olarak ilgili kuruluş gösterilecektir.

Sigorta Priminin Hesap Edilmesi

1.000 TL. Sigorta teminatı için her yaşa isabet eden yıllık primleri gösterir cetvel ektedir. Bu binde primler sigorta teminatı (bedeli) ile çarpılarak tahsil edilecek primler bulunacaktır.