Seyahat Sağlık Sigortası

Zirve Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası, sigortalının yurtdışı seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve sigortalı talebine bağlı olarak asistans hizmetleri ve ferdi kaza teminatları ile içeriği genişletilebilen bir üründür.

Sigortaya Kabul Şartları

Sigortalının sadece yurt dışına yaptığı seyahatler için güvence sağlamaktadır. K.K.T.C. ve TC. çıkışından itibaren sigortalıyı güvence altına almaktadır.

Sigorta Süresi

Seyahat Sağlık Sigortasının poliçe süresi maksimum 1 yıldır. Sigortalı talebine bağlı olarak Haftalık (1-8 gün çin), 15 Günlük(8-15 gün için), aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık poliçeler oluşturulabilmektedir.

Özellikler

Seyahat Sağlık Sigortasının önemli noktaları aşağıda belirtilmiştir:

  • Seyahat sağlık ürününde peşin tahsilat yapılmaktadır.
  • Muafiyet uygulaması yoktur.
  • Sigortalının hastane ve diğer konularda ödeme yapmasına gerek kalmadan o ülkede, reasürörümüz IPA (Inter Partner Asistans) yetkili ofisince ödeme yapılır.
  • 70 yaş üzeri sigortalılar için de teminat verilebilmektedir.
  • 1-8 gün seyahat süresi için sabit fiyat uygulanmaktadır. Seyahat süresinin 1 ile 8 gün arasında değişmesi fiyatı etkilememektedir. Benzer durum 8-15 gün arası için de geçerlidir.
  • Grup poliçesi oluşturabilme ve oluşturulacak grup poliçelerinde indirim olanağından yararlanabilme imkânı sağlar.
  • Sigortalının kaza sonucu vefatı veya sürekli sakat kalması hali isteğe bağlı olarak teminat kapsamına dâhil edilebilmektedir.
  • Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları geçerlidir.